Psychodermatologia

Psychodermatozy – czyli problemy skórne na tle psychicznym.

Wiele chorób skóry ma podłoże psychiczne lub nasila się pod wpływem stresu. Często bywa też odwrotnie – choroby skóry nasilają problemy natury psychicznej. Na pomoc osobom z takimi problemami zdrowotnymi przychodzi psychodermatologia.

Skóra szczelnie pokrywa całe ciało człowieka i stanowi jego barierę ochronną. Chroni przed wpływem środowiska zewnętrznego, zimnem, gorącem, promieniowaniem UV, przed rozciąganiem, chorobotwórczymi drobnoustrojami. Skóra jest skomplikowanym organem który, codziennie znosi wiele niedogodności:

 • stres
 • niewłaściwa dieta
 • kontakt ze sztucznymi tworzywami
 • chemikaliami

Chroniąc organizm nasza skóra przekazuje ogrom informacji ze świata zewnętrznego do wnętrza organizmu, za pomocą skomplikowanego systemu czujników dostarcza do mózgu szczegółowe informacje o otoczeniu i dba o to by ciało dostosowało się do aktualnych warunków ponujących na zewnątrz.

nie pokona ona wszystkich przeciwności jeśli o nią szczególnie nie zadbamy. Jej wytrzymałość sprawia że, doskonale chroni tkanki wewnętrzne oraz narządy. W trosce o nasze zdrowie i dobre samopoczucie ważne jest abyśmy utrzymali skórę w jak najlepszej kondycji, gdyż jej wygląd świadczy o naszym zdrowiu. Jeśli osłabieniu ulegnie jej naturalny płaszcz hydro-lipidowy, gdy zrobi się on cieńszy skóra stanie się bardziej wrażliwa, nadreaktywna, podatna na infekcje, nadkażenia, naskórek traci wodę co powoduje wiotczenie, opadnięcie owalu, problem z naczynkami, z rumieniem, degradacji ulegają włókna kolagenowe co sprawia że, skóra szybciej się starzeje a wrzeszczcie poważnie zachoruje.

Pełni jednak wiele innych, istotnych funkcji – służy do odbierania bodźców ze świata zewnętrznego, wyraża stan naszego zdrowia i samopoczucia, odgrywa niezwykle ważną w wielu aspektach życia rolę estetyczną.

Problemy ze skórą sprowadzają się zbyt często jedynie do kwestii estetycznych jednak skóra odzwierciedla stan zdrowia całego organizmu zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Relacje pomiędzy stanem skóry a psychiką są bardzo skomplikowane, ale ich poznanie i zrozumienie może okazać się bardzo pomocne w terapii chorób skórnych.

Psychodermatologia stanowi połączenie kilku dziedzin współczesnej medycyny i nauk z nią powiązanych, obejmuje swym  zakresem dermatologię, psychologię, psychiatrię, kosmetologię estetyczną oraz kosmetologię.

Psychodermatologia bada zależności pomiędzy chorobami skórnymi a psychiką człowieka, poszukuje sposobów na pomoc Klientom zmagającym się, często całymi latami, z dermatozami, co ma wpływ zarówno na ich formę fizyczną, jak i psychiczną.

Już Hipokrates uważał, że zdrowie i szczęście człowieka zależą od równowagi pomiędzy duchem a ciałem. Pierwsze doniesienia świadczące o powiązaniu przez świat medyczny chorób dermatologicznych z zaburzeniami psychiki pochodzą z lat 30. i 40. ubiegłego wieku. Po późniejszym zainteresowaniu tą dziedziną w latach 70. w XXI w. odnotowuje się powrót do holistycznego spojrzenia na człowieka w leczeniu chorób skóry.

Podejście holistyczne – czyli leczenie chorego człowieka a nie jedynie objawów chorób, stanowi szansę przede wszystkim dla osób, które cierpią na przewlekłe dermatozy. Leczenie polega zazwyczaj na połączeniu terapii psychologicznej lub psychiatrycznej z leczeniem farmakologicznym oraz opieką kosmetologiczną.

Choroby psychodermatologiczne

Choroby skóry mogą się nasilać pod wpływem czynników psychicznych (np. stresu) albo prowadzić do zaburzeń i chorób psychicznych (np. depresji). Istnieją też zaburzenia i choroby psychiczne, które mogą objawiać się chorobami i uszkodzeniami skóry.

Choroby, którymi zajmuje się psychodermatologia, podzielono na trzy podstawowe grupy:
1. Choroby dermatologiczne o podłożu genetycznym, na których przebieg mają wpływ czynniki psychiczne:

 • łuszczyca
 • atopowe zapalenie skóry
 • trądzik różowaty
 • pokrzywka
 • łysienie plackowate

2. Choroby dermatologiczne o charakterze psychogennym, w których przebiegu główną rolę pełnią czynniki psychiczne.:

 • przewlekła pokrzywka
 • przewlekły świąd
 • nadmierna potliwość.

3. Pierwotne zaburzenia psychiczne, w których występują uszkodzenia skóry:

 • samouszkodzenia
 • obłęd pasożytniczy
 • omamy dotykowe
 • dysmorfobia
 • zespół Münchhausena

Znaczenie psychodermatologii

Do gabinetów kosmetologicznych coraz częściej zgłaszają się Klienci, którzy od lat leczą dermatozy, ale leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków, co więcej przewlekła choroba skóry stanowi pewnego rodzaju stygmat, powodując wyizolowanie Klienta ze społeczeństwa i ograniczający jego aktywność zawodową i towarzyską, a to rodzi narastające problemy natury psychicznej.
Bywa też, że problemy natury psychicznej, odzwierciedlają się na skórze lub stanowią przyczynę problemów skórnych czy uszkodzeń.
W takich przypadkach samo leczenie dermatologiczne lub psychologiczne nie daje satysfakcjonujących rezultatów.
Psychodermatologia stanowi szansę dla bardzo licznej grupy Klientów zmagających się z dermatozami i problemami natury psychicznej, ale aby wyniki badań naukowych mogły zostać przełożone na wymierne efekty terapeutyczne, niezbędne jest duże zaangażowanie ze strony środowisk medycznych oraz kosmetologicznych, odpowiednia edukacja Klientów, odpowiednio dobrane zabiegi gabinetowe oraz odpowiednia pielęgnacja skóry w domu.